แนะนำ Website ของท่าน

ชื่อ-สกุล…………………………
Slogan Web…………………..
โรงเรียน………………………….

Facebook บุคคลสำคัญทางการศึกษา

กมล รอดคล้าย
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์

Facebook บุคคลากร สพม.42

ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์
ศน.เกษม เป้าศรีวงษ์
ศน.กิตติเชษฐ์ อักษร
ชิตชัย  โพธิ์ประภา

Posted on 24 กันยายน 2011, in ข่าวสารโครงการ. Bookmark the permalink. 68 ความเห็น.

 1. ชืตชัย โพธิ์ประภา โรงเรียนวังบ่อวิทยา
  http://phchitchai.wbvschool.net

 2. สังสรรค์ แต่งสกุล โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
  http://tangsakune.wordpress.com/

 3. ชื่อ-สกุล นางสาวนัฏฐา อัครวงษ์
  Slogan Web ==> http://nutthaakkarawong.wordpress.com/
  โรงเรียนวังข่อยพิทยา

 4. ชื่อ-สกุล นายสุริยันต์ ศิริเกตุ
  Slogan Web : https://suriyantaa.wordpress.com
  โรงเรียน ทหารอากาศอนุสรณ์

 5. ชื่อ-สกุล : นายสราวุฒิ สาจิต
  Slogan Web : เรียนคอมฯ ชิลด์ ชิลด์ กับ ครูเจมส์
  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

 6. ชื่อ- นามสกุล นางวิลาวัลย์ นาคภพ
  http://winaluk.wordpress.com/
  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

 7. พนา ทนะแสง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี http://phanatanasang.wordpress.com

 8. นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ
  http://kruthitimasine.wordpress.com/wp-admin/index.php
  โรงเรียนบ่อยางวิทยา

 9. จิตติพร ตาคำชัย
  http://sesa42.wordpress.com/
  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

 10. เรียนเกษตรกับครูรี
  ชื่อ ครูอัชรี รัตนวราหะ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
  http://kuauscharee.wordpress.com/

 11. เบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
  htt://school.obec.go.th/njp1
  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์

 12. ดีค่ะ ได้รับทราบข้อมูลจากเพื่อนครูหลาย ๆ ที่
  วรุณยุพา วิยาภรณ์
  http:kruphae.wordpress

 13. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำ
  http://yuak2499.wordpress.com
  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

 14. พิษณุ ป้อมเสมา
  http://krunu1961.wordpress.com/
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

 15. เรียนเกษตรกับครูรี
  ชื่อ ครูอัชรี รัตนวราหะ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
  http://kuauscharee.wordpress.com/

 16. บุญรอด แก้วจรูญ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
  http://bunrodkhaew.wordpress.com/

 17. ชื่อ- นามสกุล นางวิลาวัลย์ นาคภพ
  http://winaluk.wordpress.com/
  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

 18. ชื่อ-สกุล พชรวรรณ ธนทวีสกุล
  Slogan Web http://baiyew.wordpress.com
  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

 19. เรียนไม่ค่อยทัน เครื่องไม่สมบูรณ์ กลับไปอ่านก่อน

  http://wattaga.wordressocom

 20. ชื่อ-สกุล : นายสราวุฒิ สาจิต
  Slogan Web : เรียนคอมฯ ชิลด์ ชิลด์ กับ ครูเจมส์
  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

 21. เอกภพ สุดสะอาด โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
  http://kruaekapop.wordpress.com

 22. ชื่อ-สกุล : นางสุนทร กงสอน
  Slogan Web : ICT กับครูสุนทร
  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

 23. ทุกทีทุกเวลาเพื่อบุคคลที่ใฝ่หาการเรียนรู้

 24. นางสาวระวีวรรณ น้อยสุภาพ
  http://kruwann.wordpress.com/wp-admin/index.php
  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

 25. สุลักษณา นกสวน
  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
  http://kroosulaksana.wordpress.com/

 26. นายเทเวศร์ ม่วงพลับ
  โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  https://kruthavash.wordpress.com

 27. นายมนัส ประจักษ์อำนาจ
  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
  http://www.thatako.ac.th

 28. ชลธิชา บุญชาญ
  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
  https://kruchonthicha.wordpress.com

 29. ศิโนรัตน์ ฤกษ์ดี สว่างอารมณ์วิทยาคมค่ะ
  http://krusino.wordpress.com/

 30. ชื่อ-สกุล : นางสุนทร กงสอน
  http://krusoontorn.wordpress.com
  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

 31. พงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ
  โรงเรียนบ้านไรวิทยา อุทัยธานี
  http://kruwich.wordpress.com/

 32. ชื่อ-สกุล : นายสราวุฒิ สาจิต
  Slogan Web : เรียนคอมฯ ชิลด์ ชิลด์ กับ ครูเจมส์
  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
  url : http://9jamez.wordpress.com

 33. ครูปิยรัตน์ ศรีบรรเทา
  http://krupiyarat2407.wordpress.com
  โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

 34. นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ
  http://kruthitimasine.wordpress.com
  โรงเรียนบ่อยางวิทยา อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

 35. นางสาวระวีวรรณ น้อยสุภาพ
  http://kruwann.wordpress.com/
  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

 36. ชื่อ-สกุล นายสุริยันต์ ศิริเกตุ
  Slogan Web : https://suriyantaa.wordpress.com
  โรงเรียน ทหารอากาศอนุสรณ์

 37. พงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ
  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
  http://kruwich.wordpress.com/

 38. นางสมหวัง วรรณสูตร
  http://krumeaw.wordpress.com
  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา

 39. พงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ
  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
  http://kruwich.wordpress.com/

 40. อัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์
  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
  ถึงจะเป็นคนสุดท้ายของ case แต่ก็พยายามค่ะ ..”ความพยายามอยู่ที่ไหน ..ความพยายามก็อยู่ที่นั่น” ค่ะ

  http://ictwonderful.wordpress.com/

  ขอขอบคุณ วิทยากร และทีมงาน ที่ให้ความรู้ค่ะ zhu ni quai le. จูหนีไคว่เ่ล่อ. ขอให้คุณมีความสุขโชคดีค่ะ

 41. ชื่อนางสาวสมพิทย์ ศรีเมือง

  http://krusompit.wordpress.com/

  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

 42. นวพรรษ เก่งกำลังพล
  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
  https://miracle2519.wordpress.com

 43. นาย อลงกรณ์ ราชคฤห์
  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
  https://krusesa42.wordpress.com/

 44. นาย อลงกรณ์ ราชคฤห์
  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
  http://krualongkron.wordpress.com/

 45. ครูลักษ์
  ร.ร ลาดทิพรสพิทยาคม
  http://krulax.wordpress.com

 46. นางสาววรางคณา กำไร
  โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
  http://krufarsai.wordpress.com/

 47. นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ
  http://kruwalailak.wordpress.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: