เครือข่ายที่ 5

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
โรงเรียนห้วยคตวิทยาคม
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: